HOME
RECHTSGEBIEDEN
VOORWAARDEN-REGELING
CONTACT

Algemene Voorwaarden

  

Op de dienstverlening van Kouw Advocatuur zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing.

  

Kouw Advocatuur Algemene Voorwaarden.pdf
Download

 

 

 

Klachtenregeling

 

Kouw Advocatuur hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar klanten. Kouw Advocatuur zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u toch niet tevreden bent, kunt u in de navolgende kantoorklachtenregeling lezen wat u dan kunt doen.

 

Kouw Advocatuur Kantoorklachtenregeling.pdf
Download

 

 

 

 

Privacystatement

 

Kouw Advocatuur onderschrijft de noodzaak om op een correcte en verantwoorde wijze met uw persoonsgegevens om te gaan.

 

In de navolgende privacyverklaring leest u hoe Kouw Advocatuur met uw gegevens en privacy omgaat.

 

 

Privacyverklaring Kouw Advocatuur.pdf
Download

 

 

 

  

Derdengelden

 

Kouw Advocatuur heeft geen stichting derdengelden ter beschikking, tengevolge waarvan zij geen derdengelden kan ontvangen.

 

 

 

Disclaimer

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Kouw Advocatuur met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Kouw Advocatuur verstrekt door middel van deze website enkel informatie. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Kouw Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onderbroken functioneren van deze website.

 

Hoewel Kouw Advocatuur alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kouw Advocatuur niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

 

Verwijzingen naar sites die niet door Kouw Advocatuur worden onderhouden zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Kouw Advocatuur uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Kouw Advocatuur worden onderhouden wordt afgewezen.

 

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Kouw Advocatuur, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.